Termín: 02. 04. 2024 - 01. 09. 2024

Ulice: sil. č. II/312 úsek Podlesí - Rozsocha
Termín: 02.04.2024 – 01.09.2024 (I. etapa)
Doba trvání: 153 dnů
Investor: Pardubický kraj
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361
Druh: úplná uzavírka provozu

Odůvodnění: „Modernizace silnice II/312 Choceň - Mostek“ (www https://chocenlibchavy.cz/)

V rámci stavby „Modernizace silnice č. II/312 Choceň - Mostek“ bude v I. etapě povolena úplná uzavírka provozu na silnici č. II/312 v úseku Podlesí - Rozsocha (od křižovatky II/312 x III/3127 po křižovatku II/312 x III/3123 x III/3124), při které má v uvedeném úseku uzavírky dojít ke kácení stromů, k frézování vozovky, k sanacím konstrukčních vrstev silnice, k pokládce obrub a asfaltových vrstev, atd.

Po dokončení I. etapy bude následovat II. etapa uzavírky silnice č. II/312 v úseku odbočka na Podlesí – Mostek, o jejímž povolení bude vedeno samostatné řízení na základě nové žádosti, a to podle upřesněného termínu dokončení I. etapy.

Termín: 24. 06. 2024 - 18. 07. 2024

Ulice: Francouzská
Termín: 24.06.2024 - 18.07.2024
Doba trvání: 17 dnů
Investor: Pardubický kraj
Zhotovitel: STATING s.r.o., IČO: 259 63 864
Druh: úplná uzavírka provozu 

Odůvodnění: Realizace stavby s názvem „OA a SOŠ Choceň, stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206 Choceň“

Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Francouzská v Chocni. 
Úplná uzavírka začíná od křižovatky s místní komunikací ul. Vysokomýtská a končí v místě křižovatky s místní komunikací ul. B. Němcové. 
Celková délka uzavírky je cca 50,0 metrů, a to z důvodu provádění stavebních prací (výkop pro novou přípojku pitné vody).
Objížďka není nařízena, trasa objížďky není stanovena. Uzavírka je pro všechna vozidla včetně vozidel IZS.

Termín: 25. 06. 2024 - 30. 09. 2024

Ulice: Újezdská, Sv. Čecha, Palackého, Zahradní, M. Choceňského, Komenského
Termín: 25.06.2024 – 30.09.2024 
Doba trvání: 98 dní
Investor: GasNet, s.r.o., IČ 277 95 567
Zhotovitel: Kubík a.s., IČO: 259 28 082
Druh: úplná uzavírka provozu 

Odůvodnění: Realizace stavby s názvem „Reko MS Choceň – Sv. Čecha I“ 

Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci Újezdská, Sv. Čecha, Palackého, Zahradní, M. Choceňského, Komenského a ul. bezejmenná (spoj. ul. mezi ul. Sv. Čecha a ul. Újezdská) v Chocni. 
Úplná uzavírka provozu bude probíhat postupně v závislosti na provádění stavebních prací v souvislosti s realizací stavby „Reko MS Choceň – Sv. Čecha I“.
Uzavírka místní komunikace je pro všechna vozidla mimo vozidel IZS a vozidel stavby. Objížďka nebyla nařízena, trasa objížďky nebyla stanovena.

Časový harmonogram stavebních prací:

  • I. etapa 25.06.2024 – 03.07.2024 ul. Újezdská
  • II. etapa 09.07.2024 – 17.07.2024 ul. Sv. Čecha (ul. Újezdská, ul. Komenského)
  • III. etapa 23.07.2024 – 31.07.2024 ul. bezejmenná (ul. Sv. Čecha, ul. Újezdská)
  • IV. etapa 06.08.2024 – 14.08.2024 ul. Palackého (ul. M. Choceňského, ul. Sv. Čecha)
  • V. etapa 20.08.2024 – 28.08.2024 ul. Zahradní, ul. M. Choceňského (ul. Sv. Čecha)
  • VI. etapa 03.09.2024 – 11.09.2024 ul. Komenského (ul. M. Choceňského)
  • VII. etapa 17.09.2024 – 25.09.2024 ul. Komenského (ul. Újezdská)
Termín: 14. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Silnice č.: III/31710, III/3576, II/317, III/3155, III/31712, III/3178, III/3177 a III/3179
Termín: 14.07.2024 od 08:00 do 16:00 hod.
Doba trvání: 1 den
Pořadatel: Sportovní klub JK SPORTS z.s., IČ 022 98 937
Druh: jednosměrná uzavírka provozu včetně chodců a cyklistů

Odůvodnění: Pořádání cyklistických závodů „Mistrovství České republiky v silniční cyklistice mládeže a hendikepovaných 2024“

Dne 14.07.2024 od 8:00 do 16:00 hod. proběhne závod s hromadným startem na trase Tisová - Zaháj - Vračovice -Svatý Jiří - Sítiny - Voděrady - Chotěšiny - Sloupnice - Borová - České Heřmanice - Tisová.
Jednosměrná uzavírka provozu pro veškerou dopravu včetně cyklistů a chodců!!!
Průjezd ani průchod uzavřeným úsekem komunikace není možný!!!