Termín: 02. 04. 2024 - 01. 09. 2024

Ulice: sil. č. II/312 úsek Podlesí - Rozsocha
Termín: 02.04.2024 – 01.09.2024 (I. etapa)
Doba trvání: 153 dnů
Investor: Pardubický kraj
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361
Druh: úplná uzavírka provozu

Odůvodnění: „Modernizace silnice II/312 Choceň - Mostek“ (www https://chocenlibchavy.cz/)

V rámci stavby „Modernizace silnice č. II/312 Choceň - Mostek“ bude v I. etapě povolena úplná uzavírka provozu na silnici č. II/312 v úseku Podlesí - Rozsocha (od křižovatky II/312 x III/3127 po křižovatku II/312 x III/3123 x III/3124), při které má v uvedeném úseku uzavírky dojít ke kácení stromů, k frézování vozovky, k sanacím konstrukčních vrstev silnice, k pokládce obrub a asfaltových vrstev, atd.

Po dokončení I. etapy bude následovat II. etapa uzavírky silnice č. II/312 v úseku odbočka na Podlesí – Mostek, o jejímž povolení bude vedeno samostatné řízení na základě nové žádosti, a to podle upřesněného termínu dokončení I. etapy.

Termín: 29. 04. 2024 - 31. 05. 2024

Ulice: Cyklostezka č. 4186 - Dálnice
Termín: 29.04. – 31.05.2024
Doba trvání: 33 dní
Investor: Lesy ČR
Zhotovitel: STATING s. r.o., IČO: 259 63 864
Druh: úplná uzavírka provozu

Odůvodnění: realizace stavby "Opravy lesních cest"

Úplná uzavírka provozu bez značené objízdně trasy na lesní cestě Dálnice z důvodu její rekonstrukce.

Termín: 13. 05. 2024 - 14. 06. 2024

Ulice: Cyklostezka č. 4229, 4268 - Formanka
Termín: 13.05. – 14.06.2024
Doba trvání: 34 dní
Investor: Lesy ČR
Zhotovitel: STATING s. r.o., IČO: 259 63 864
Druh: úplná uzavírka provozu

Odůvodnění: realizace stavby "Opravy lesních cest"

Úplná uzavírka provozu bez značené objízdně trasy na lesní cestě Formanka z důvodu její rekonstrukce.